Österlen

Fornminnen vårdas och lyfts fram

6:24 min
  • Gånggriften i Skönabäcksområdet utanför Vik är omkring 5000 år gammal, och är en av 24 fornminnen som Österlens museum vårdar.
  • Förutom puts och ans studeras även floran på platsen och i jobbet ingår också att göra fornminnena mer tillgängliga så att människor kan hitta ut för att titta på dem.