Nya coronaviruset

Danmark fortsatt stängt för de flesta svenskar

1:57 min

De flesta svenskar är fortfarande inte välkomna in i Danmark. Antalet nya fall av covid-19 är alltjämt för högt, enligt danska smittskyddsmyndigheten. Men till skillnad från förra veckan kan nu även personer bosatta i Blekinge och Kronoberg passera gränsen.

I lördags öppnades den danska gränsen för turister från de flesta europeiska länder, men från Sverige var det bara västerbottningar som var välkomna. Västerbotten var då den enda region med färre än 20 nya fall per 100 000 invånare, vilket är gränsen danska regeringen satt.

Nu ökas den listan på med Blekinge och Kronoberg. Boende i Halland och Skåne får dock komma in i landet, om de kan visa upp ett covid-19-test som är max 72 timmar gammalt.

Det danska beslutet omprövas varje torsdag, och de stängda gränserna skapar frustrationen i de olika gränsregionerna i Norden, visar en kartläggning som Gränshinderrådet låtit göra.

Rådet ligger under Nordiska ministerrådet och har till uppgift att undanröja hinder för den fria rörligheten i Norden.

– Det har skapat frustration. Det är bedrövligt hur regeringarna i Danmark och Finland har agerat. Man borde istället ha gett personer som bor längs gränserna möjligt att ge personer som längs gränserna särskilt tillstånd att passera gränserna, säger socialdemokraten Sven-Erik Bucht, som är svensk representant i rådet.

Närmare 1700 personer som bor i nordiska gränsregioner har deltagit i rådets kartläggning och av dem upplever 82,5 procent att ländernas olika coronarelaterade restriktioner skapat problem. 67 procent upplever att de haft svårt att träffa familjemedlemmar på andra siden gränsen och 59 procent anser att gränskontrollerna har lett till ökade bekymmer.

Det är också del personer i undersökningen som skriver det skapats en tydligare ”vi och dom-mentalitet”
– Det har skapat har, misstro och hat. Det har skapat en grogrund för nationalism, och det här är farligt. Det blir svårt att sudda bort, säger Sven-Erik Bucht