Coronapandemin

Region Stockholm: Smittspårningen fungerar inte

2:07 min

Region Stockholm, med nästan 2000 nya fall av covid-19 i veckan, kan inte garantera att de smittade får en muntlig kontakt från sjukvården.

– De får ju sitt provsvar, men om det sker skriftligt eller muntligt, det kan jag i princip inte svara på, säger smittskyddsläkare Per Follin, region Stockholm.

Stockholm har drabbats hårt av covid-19, och när man nu provtar brett bland invånarna ökar antalet fall rejält, nästan 2000 personer testas positivt varje vecka just nu.

Att smittspåra, alltså kartlägga smittvägarna, från alla dessa är en svår uppgift för regionen. När det gäller de som bor och jobbar på särskilt boende så finns en fungerande organisation för smittspårning, säger Per Follin.

Men det nya uppdraget att kartlägga kontaktvägarna för varje nytt fall, ja, sådan traditionell smittspårning fungerar inte i Stockholm just nu, eftersom smittan är så spridd och antalet positiva fall så många, säger Per Follin.

Men för att snabbt komma på banan har regionen sjösatt ett enkelt system där den som testas positivt för covid-19 tillsammans med provsvaret får en länk till 1177. Där finns regler och information som kan skickas vidare till de kontakter den smittade haft de senaste dagarna.

Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten uppmanar regionerna att tänka nytt för att klara uppdraget att spåra smittvägarna.

– Den där traditionella smittspårningen, att man ringer personen som är smittad och ringer vidare till dennes kontakter, kanske kan man med digital teknik göra detta på nya sätt, säger Karin Tegmark Wisell.