Kriminalvården

Frivården behöver fler övervakare

1:51 min
  • Behovet av övervakare kommer att öka framöver, eftersom den nya skärpta lagstiftningen vid villkorlig frigivning som trädde i kraft 1 juli 2020 innebär längre övervakningstider.
  • Därmed kommer övervakarnas uppdrag också att bli längre, och redan idag är det svårt att hitta människor som vill åta sig uppdraget, berättar Jonatan Rydén, ställföreträdande frivårdschef i Örebro och Värmland.
  • "Uppdraget bygger på medmänsklighet".