Afrika

Gräshoppsinvasionen fortsätter i Kenya

2:09 min

I Kenya pågår nu andra vågen av den värsta gräshoppsinvasionen på 70 år. De enorma insektssvärmarna hotar matsäkerheten i östra Afrika och riskerar att leda till svält på flera håll enligt FN.

I början av året exploderade antalet gräshoppor i Kenya och hundratals miljoner insekter förstörde enorma områden med grödor och betesmarker. 

I nordvästra Kenya har nu en andra våg av de gula insekterna dykt upp, kläckta ur ägg som kommit efter den första invasionen.

FN:s jordbuksorganisation FAO varnar för omfattande matbrist på flera håll i Kenya men också i Somalia, Sydsudan, Etiopien och Yemen, dit gräshopporna nu spridit sig.

De är gula, omkring fem centimeter långa, och kan lukta sig till allt grönt som växer, och sluka grödor motsvarande sin egen vikt varje dag.

– De äter glupskt och mycket mycket snabbt, säger Yussuff Wato som jobbar på Världsnaturfonden i Kenya.

Han berättar att han körde rakt in i en svärm av gräshoppor i norra delen av landet tidigare under året.

– Jag kunde inte se vägen framför mig, det var gräshoppor överallt, säger han.

Anledningen till insektsexplosionen är att Kenya haft en långvarig torka, följd av kraftiga regnfall i slutet på förra året. Landet ser ett allt mer oregelbundet vädermönster, som väntas bli vanligare på grund av klimatförändringarna.

Enligt Världsbanken kan gräshoppornas skador hamna på mer än motsvarande 80 miljarder kronor i Östra Afrika och Yemen. Tillsammans med coronapandemin blir det som ett tveeggat svärd som nu svingas mot östra Afrika och hotar framtiden för miljontals människor.

I nordvästra Kenya är samhällena beroende av betande kor och getter - och på grund av att betet nu försvinner måste människorna också röra på sig. Det kan skapa konflikter och konkurrens om betet på flera håll, säger Yussuff Wato.

Forskare i Kenyas huvudstad Nairobi utvecklar nu ett naturligt bekämpningsmedel som i stort sätt bara är skadligt för gräshopporna. Och de undersöker också möjligheten att använda infångade gräshoppor som mat.

Enligt Yussuf Wato har Kenyanska jordbruksministeriet nu fått igång en snabbare spårning och mer effektiv flygplansbesprutning av gräshopporna. Och det verkar inte som att den andra vågen blir värre än den första - vilket många befarade.

– Den andra vågen är här, men det är inte samma kris som i början av året, säger han.