Social problematik

Pandemins sociala konsekvenser tros bli synliga längre fram

3:09 min
  • Karlskrona kommun har hittills inte märkt av någon ökning av social problematik som våld i nära relationer, missbruk och oro kring barn som man på vissa håll hade befarat som en konsekvens av coronapandemin.
  • Samtidigt tror socialnämndens ordförande Peter Johansson (S) att konsekvenserna kan bli synligare längre fram. 
  • "Jag tror att vi kommer se effekterna av den här pandemin under väldigt många år framöver, speciellt inom de sociala frågorna", säger Annie Lees, samordnare på länsstyrelsen i Blekinge.