Hundar

Nya rön om hundår

1:55 min

Hur gammal är egentligen din hund – i människoår mätt? Nu har en amerikansk forskargrupp gjort genetiska analyser och tittat närmre just på hundens åldrande

– Kanske har åldrandet ett likartat förlopp hos alla däggdjur, det är bara det att det går väldigt olika fort, säger Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet.

När vi får våra mjölktänder, kommer in i puberteten eller går in i övergångsåldern slås vissa gener på, och andra av. Det sker genom att vår arvsmassa rent mekaniskt packas hårdare eller lösare för att förhindra eller underlätta att den genetiska koden översätts. Precis samma mekanismer sker i hundens arvsmassa – men självklart inte vid samma ålder, eftersom hundar lever under en mer begränsad tid.

Men genom att titta på de här förändringarna i labradorers arvsmassa, har forskarna kunnat ta fram en slags graf där hundens epigenetiska ålder kan jämföras med människans.

– Det betyder i praktiken att man kan ta ett DNA-prov från en hund, ifrån ett blodprov, kolla på det epigenetiska tillståndet hos ett antal gener och med hjälp av det säga hur gammal hunden är, mätt i människoår.

Grafen är inte alls linjär, utan åldrandet går rasande fort de första åren. Och den gamla regeln att ett hundår motsvarar sju människoår verkar inte alls stämma längre.

– Jag har en dansk-svensk gårdshund som är 2 år och enligt den här epigenetiska klockan skulle han vara ungefär 42 år.

Anledningen till att man vill göra sådan här forskning, är att hunden är en mycket god medicinsk modell för mänskligt åldrande.

– Hundar får precis samma typer av förändringar som vi får. De får en ökad risk för diabets, ledproblem och problem med kognitiva processer. Allt sådant kan man använda för att förstå motsvarande mekanismer hos oss människor, säger Per Jensen.

Referens: Wang et al: “Quantitative Translation of Dog-to-Human Aging by Conserved Remodeling of the DNA Methylome”. Cell Systems.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cels.2020.06.006