VATTENBRIST

En utmaning att åtgärda vattenbristen

1:09 min
  • I år har hittills ett 30-tal kommuner infört bevattningsförbud för att spara på vattnet.
  • Konsultbolaget Sweco har gjort en rapport åt det Nationella expertrådet för klimatanpassning. Enligt rapporten drabbas både konsumenterna, industrin och jordbruket av bristen.
  • "Vi kommer att behöva ta till många åtgärder för att säkerställa att vi har mer vatten", säger Lars Grahn, en av rapportförfattarna.