Avfall

E-avfallet har ökat med 21 procent på fem år

1:15 min

FN har för tredje gången släppt sin globala rapport om elektroniskt avfall.

Globalt har mängden e-avfall ökat med 21 procent på fem år till följd av ökad konsumtion, produkternas korta livslängd och få möjligheter att reparera dem. Det gör e-avfall till den snabbast växande kategorin hushållsavfall. De största ökningarna syns för temperaturreglerande utrustning, en utveckling som enligt rapporten drivs av höjd levnadsstandard i låginkomstländer.

Per person står Europa för de största mängderna med 16,2 kg per år, att jämföra med det globala snittet på 7,3 kg.

Globalt dumpas eller bränns det mesta e-avfallet – endast 17 procent återvanns 2019. Värdet av sopornas metaller uppskattas vara högre än många länders BNP. Avfallet innebär också stora miljö- och hälsomässiga risker.

I rapporten förutspås världen år 2030 producera omkring 50% mer e-avfall per person jämfört med 2014.

Referens: Forti, Vanessa et al. "The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential". United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) – co-hosted SCYCLE Programme, International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam