Skola

HD: Lyfta bort elev är inte kränkning

1:41 min

Högsta domstolen slår fast att den elev som lyftes bort av en lärare inte utsattes för kränkning.

Högsta domstolen slår fast att den elev som lyftes bort av en lärare i Lidköping inte utsattes för kränkning, och fastställler därmed hovrättens dom.

Händelsen skedde 2017 då en 13 årig elev satt med tre andra elever i en soffa i skolans rastutrymme. Soffan stod så att ingen kunde passera och trots tillsägelse flyttade inte eleverna på den. Pojken satt kvar tills en lärare greppade tag i honom och drog upp honom ur soffan.

HD:s beslut innebär att lärarens ingrepp var befogat och att eleven inte kränktes.

– Den domen som nu har kommit bekräftar det som tidigare har sagts, att lärare ibland måste kunna ingripa också med fysiska medel, men att det inte är den första vägen att gå, säger Maria Rönn, vice ordförande för Lärarförbundet.

Trots att Högsta Domstolens beslut är ett steg i rätt riktning, så behöver lärarens befogenheter bli tydligare i skollagen, anser Maria Rönn.

– Det är fortfarande så att regelverket kring lärares ansvar och befogenheter för att skapa studiero är för otydligt. Från Lärarförbundets sida kräver vi att regeringen initierar en översyn av skollagen, säger Maria Rönn.

Det var Barn och elevombudet som överklagade domen till Högsta Domstolen.

Det vikarierande barn- och elevombudet Malin Hedstig är ändå nöjd och tycker att reglerna nu är tydligare.

– Det är en dom från Högsta Domstolen och den är vägledande. Det innebär ju att vi har fått en tydligare vägledning för vad som gäller vid fysiska ingripanden vid en ordningsstörning, säger Malin Hedstig.

Högsta domstolen skriver i ett pressmeddelande att det ingripande som var aktuellt här — ett grepp om en elevs nacke — i regel är en kränkande behandling. Så som det utfördes var det dock mycket kortvarigt och anpassat för situationen.

"Det uppnådde omedelbart sitt syfte att få slut på ordningsstörningen i en situation när eleven inte lydde de uppmaningar han fått om att resa sig från soffan. Det var därför inte fråga om någon kränkande behandling i skollagens mening", skriver HD.