حزب سنتر: راهبرد مبارزه با کرونا باید با شرایط سازگار شود

2:10 min

رهبر موقت حزب سنتر، اندرش دابلیو یونسون در گفتگو با برنامه صبح‌گاهی کانال یک رادیوی سویدن گفته است که کشور باید راهبرد مبارزه با کرونا را با شرایط و وضعیت موجود سازگار سازد.

اندرش دابلیو یونسون می‌گوید: این مهم است که راهبرد موجود را با وضعیت تطابق دهیم. دیده شد که در انجام تست بسیار ضعیف عمل کردیم و دلیل آن مثلا در استکهلم این بود که ظرفیت کافی وجود نداشت. هدف ما این است تا راهبرد با وضعیت سازگار شود و این بستگی به شرایط در نقاط و حوزه‌های مختلف کشور دارد تا تست‌ به صورت گروهی انجام شود، تشخیص به موقع صورت گیرد و از شیوع بیماری جلوگیری شود. این اقدام نه تنها برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به ما مثبت خواهد بود بلکه دولت نیز فرصتی خواهد یافت تا توضیح دهد که اکنون راهبرد خود را اصلاح کرده است و در یک مسیر جدید قرار دارد. چنین یک وضاحتی برای مردم و کشورهای همسایه نیاز است.

او در ادامه در مورد اینکه از ماسک باید بیشتر استفاده شود گفته است که این اقدام امنیت بیشتر را برای همه و خصوصا در خانه‌های سالمندان به وجود خواهد آورد.

انی لووف رهبر حزب سنتر که در مرخصی مادرانه است در نبود او اندرش دابلیو یونسون معاون نخست، رهبری حزب را بصورت موقت بر عهده گرفته است.

این گفتگو در ادامه گفتگوهای رادیوی سویدن با احزاب پارلمانی انجام یافته است.