Trafik

Trafikverket står fast: sänkta hastigheter i Jönköping

0:44 min
  • Trafikverket ändrar sig inte om höjda hastigheter till 120 km/h på E4:an och sänkta hastigheter till 80 km/h och 100 km/h genom Jönköping, trots regionens motförslag om flexibla hastigheter.
  • Trafikverket menar att flexibla hastigheter är en bra men dyr lösning, som det inte finns pengar till.
  • Definitivt beslut kommer att tas i höst.