Miljö

Ny koldioxidbudget i Nyköping: Utsläppen behöver minska kraftigt

1:24 min
  • Betydligt mer behöver göras för att minska utsläppen i Nyköpings kommun, visar kommunens koldioxidbuget, som Uppsala universitet har gjort.
  • "Det är transporter, privatbilism och tung lastbilstrafik, som är de största pucklarna vi har", säger Maria Brantö, miljöstrateg på Nyköpings kommun.
  • I Sverige har ett 30-tal kommuner gjort lokala koldioxidbudgetar och det är ett verktyg som FN:s klimatpanel (IPCC) lyfter fram som viktigt i arbetet för att minska klimatpåverkan.