Skog och klimat

Lägre produktivitet att vänta i svenska skogar

1:58 min

Enligt en ny studie har tillväxten i Skandinaviens skogar på flera håll påverkats av de senaste årens torka.

Det har funnits förhoppningar om att klimatförändringarna på våra breddgrader i och med en längre växtsäsong skulle öka skogarnas produktivitet, alltså både ge mer virke och fånga in mer koldioxid. En ny studie visar tvärtom att tillväxten i Skandinaviens skogar på många håll redan begränsats av de senaste årens torka.

– Det här är delvis nytt, eftersom förväntan har varit att ljus och temperatur snarare än vatten är begränsande till exempel i Skandinavien, säger Giulia Vico på Sveriges Lantbruksuniversitiet (SLU) i Uppsala.

Enligt studien riskerar vattenbrist, framför allt samtidigt med höga temperaturer, att påverka skogen negativt i södra Skandinavien. I analysen har forskarna använt både väderdata och satellitdata för att skatta växtlighetens produktivitet.

Den skog vi planterar idag kommer växa fram till slutet av århundradet. Enligt Giulia Vico motiverar studien att redan nu välja trädslag som är mindre känsliga för torka och höga temperaturer.

För de skogsägare som ännu inte hade börjat förberedelserna för ett förändrat klimat menar hon att torrsommaren 2018 fungerat som en väckarklocka.

– Vi förväntar oss att den slags sommar kommer vara det normala i mitten av århundradet, så vi behöver förbereda oss för det.