Digital vård

Rekordmånad för 1177 – coronatester lockar

2:00 min

Antalet inloggningar till vårdsajten 1177 slog alla tiders rekord under juni med över sju miljoner inloggningar när allt fler regioner testar folk med symptom för covid-19.

I juni månad loggade drygt 1,7 miljoner svenskar in tillsammans över sju miljoner gånger på 1177. Det är en fördubbling jämfört med juni i fjol och nästan en miljon fler inloggningar än tidigare rekordet som sattes när covid-19 bröt ut i Sverige i mars.

Ökningen av inloggningar kan leda till att fler använder sig av digital vård även framöver.

– Fler vänjer sig vid de digitala tjänsterna, ser att man kan göra andra typer av tjänster, förnya recept, olika typer av stöd och behandlingar via internet. Den här ökningen vi ser kommer spilla över på de andra tjänsterna vi har också., säger Sven-Åke Svensson, chef för e-hälsa och patientkommunikation i region Jönköpings län.

I flera regioner kan de som loggar in läsa sitt provsvar efter ett covid-19-test i sin journal, så även i Jönköping där de nu tror att vården på sikt kan förändras när fler upptäcker sin journal online.

– Det innebär ju att man skapar en delaktighet i sin vård och också kunna förstå bättre, kunna prata med sin familj, sina närstående om sitt besök och vad som står i journalen. Man har den här möjligheten att både förbereda sig inför ett besök och kan förstå bättre vad som hänt efter ett besök. Då blir det ett engagemang och en förståelse hur man ska sköta om sig själv och sin hälsa.

Men finns det inte en risk att de som inte har dator, till exempel äldre, eller de som har svårt att läsa sin journal, exkluderas?

– De som kan ta del av det, gör det. Vilket gör att vi får mer tid för de som kanske inte har möjligheten. Vi kommer ju inte stänga de gamla kanalerna, säger Sven-Åke Svensson, chef för e-hälsa och patientkommunikation i region Jönköpings län.