Psykiatrin

Personer med ätstörning behandlas hemifrån

3:29 min
  • Pandemin gör att ätstörningsvården tvingas ställa om för nya digitala möjligheter.
  • Karolinska institutet har gjort en undersökning där personer med ätstörning har fått svara på hur pandemin påverkat deras mående. 59 procent av de tillfrågade har upplevt en ökad ångest sedan slutet av 2019.
  • Matstödet via videosamtal har varit så lyckat att ätstörningsenheten tänker behålla det efter pandemin.