Fiske

Fiskeintresset tar fart under pandemin

1:30 min
  • Försäljningen av fiskekort har ökat med 21% i Kronoberg och med 73% i hela landet
  • Fisketurismen har däremot sjunkit markant och de som fiskar nu är främst svenskar i alla åldrar.
  • "I kombination med corona är det ju bra att inte vara på varandra inne i trånga lokaler, utan att vara ute på sjön och kanske umgås men på ett annat sätt än inomhus", säger Johan Lihné, delägare av en sportfiskebutik i Växjö.