Naturvård

Kyrkogårdar måste ta bort sjuka träd

1:59 min
  • Murkna träd kan ställa till med problem på de gotländska kyrkogårdarna.
  • Varje år kommer det in ett 20-tal ansökningar till länsstyrelsen som avgör om ett träd får fällas.
  • Kyrkogårdsträd med höga naturvärden ska ersättas med ett liknande träd, gärna ek, alm, ask eller lind, enligt Tiina Kumpula, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.