Grundvatten

Grundvattnet i små magasin onormalt låga i nästan hela Värmland

1:36 min
  • Grundvattennivån i de små vattenmagasinen, från vilka enskilda brunnar får sitt vatten, nu ligger mycket under det normala i nästan hela länet.
  • Orsaken är den tidiga våren och för lite regn, enligt grundvattenexperten Bo Thunholm på SGU, Sveriges geologiska undersökning.
  • Sedan den torra sommaren 2018 har grundvattennivån i de stora magasinen - rullstensåsarna - återhämtat sig och ligger över det normala, eftersom de fylls på under en tvåårsperiod.