barns rättigheter

Sex månader med Barnkonventionen som lag: "Lite har hänt"

1:59 min
  • Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag och ett halvår senare menar Rädda Barnen i Dalarna att väldigt lite har hänt. 
  • Verksamhetschef Cecilia Malm säger att dalakommunerna har mycket kvar att göra när det gäller att fråga barn och unga i länet om beslut fattas som påverkar dem.
  • "Fritidsgårdar har lagts ned och man har gjort ganska stora begränsningar i kollektivtrafiken" säger hon.