E neve testiribaja ano Skåne nashti nakhelpe ki Danska

1:16 min
  • Kotar avdive 3-juli o regoini Skåne dela shajipe okoljenje so isiljen simtomi covid-19 te ljen o självtester/ te shaj kokri te testirinenpe kotar corona.
  • Ama shaj lji o negativno rezultati kova so mothove so o djeno nane lje covid-19 te nakhel e granica keda mangela te djal ani Danska…
  • O Gilbert Tribo (L), ordförande ano hälso- och sjukvårdsnämnden phenela so nashti. 

Reporteri:Veljko Karamani

veljko.karamani@sr.se