Skola

Rektor: Ny dom kan ge tryggare klassrum

1:59 min
  • Det var ingen kränkning när en lärare tog ett grepp och lyfte bort en elev från en soffa i skolan i stället var ingreppet befogat menar Högsta domstolen när den principiellt viktiga frågan om lärares befogenhet i skolan.
  • "Det är viktigt för lärarna att få tydliga instrument för att få studiero och trygghet", säger Irena Hansek, rektor Junedalsskolan i Jönköping.