Just nu
  • Telecombolaget Ericssons ledning nekas ansvarsfrihet

RÖKFÖRBUD

Ett år efter förbudet - många positiva

2:06 min
  • Det är lite mer än ett år sedan rökförbudet på bland annat uteserveringar, busshållplatser och tågperronger började gälla.
  • I P4 Kristianstads enkät svarar många att de upplever förbudet som positivt.
  • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Kristianstad tycker att det fungerat bra utan några större antal klagomål eller inspektioner.