MARKS KOMMUN

Upprörda känslor i Mark efter färdtjänstbeslut

1:58 min
  • I ett brev till äldreomsorgsnämnden i Mark kritiserar SPF, PRO, SKPF och Funktionsrätt att nämnden beslutat att förlänga färdtjänstavtalet med Västtrafik, utan samråd.
  • När avtalet sades upp skulle det omförhandlas efter samråd med pensionärsrådet och funktionshinderrådet, men nu har nämnden på egen hand fattat beslutet att förlänga med Västtrafik i alla fall till 2026.
  • "Nonchalant," säger Janåke Sjöquist, ordförande för Funktionsrätt i Mark.