Sommargästen

Therese vill kämpa för funktionsnedsattas rätt till arbete

3:31 min
  • Therese Wappsell gick från daglig verksamhet till ett jobb.
  • Det har betytt mycket för Therese att få ett jobb, särskilt ekonomiskt och nu kämpar hon för funktionsnedsattas rätt till arbete. 
  • "Man ska inte bli hindrad bara för att man har en diagnos och jag tycker att det är en viktig fråga som även Sveriges politiker borde arbeta mer kring" säger Therese Wappsell. 

Nu har det återigen blivit dags för Klartexts serie "Sommargästen".

Dagens sommargäst gick från att ha daglig verksamhet i sin hemstad Uppsala
till att få ett jobb:

– Jag heter Therese Wappsell. Jag har en funktionsvariation som heter intellektuellt funktionshinder. Förut sa man lindrig utvecklingsstörning. Jag vill gärna kämpa för personer med funktionshinder och deras rättigheter att kunna få ett arbete och att jag tycker att ingenting ska vara omöjligt.

Betyder mycket att ha fått ett riktigt jobb

Jag har har haft daglig verksamhet förut och jag fick lönebidragsanställning 2016. Och jag jobbar ju fortfarande inom vård och omsorg med inriktning mot daglig verksamhet, men jag gör handledargrejer istället.

Jag tycker att det är viktigt att jag har fått ett riktigt jobb, så att jag har det bättre ekonomiskt. För mig har det betytt väldigt mycket, det har betytt att jag har kunnat haft mat på bordet utan att liksom planera och ställa in saker. Jag har kunnat göra mycket mera grejer.

"Ska inte bli hindrad bara för att man har en diagnos"

Jag vill ju såklart att fler personer med funktionsvariation ska bli anställda. Jag tycker att så länge man kan och så länge man vill så tycker jag att man ska jobba för att få en anställning. Sen kanske inte alla kan få en anställning, men man kan ju i alla fall testa.

För mig känns det viktigt för att man ska inte bli hindrad bara för att man har en diagnos, till att kunna få lönebidragsanställning eller till att få en riktig anställning. Så för mig är det en viktig fråga och jag tycker att det är en viktig fråga som även Sveriges politiker borde arbeta mer kring för att göra det enklare för personer med funktionshinder.

Förening för funktionsnedsatta

Jag är engagerad i FUB och där jobbar jag kring olika frågor, jag sitter i styrelsen och där brinner jag för olika frågor liksom och där känner jag att det är ett sätt att få utlopp för sina frågor man har inom sig kanske. Och där, alltså inom olika föreningar så kan man diskutera och jobba kring olika frågor mycket mer.

"Våga tro på er själva"

Till er alla med funktionsvariationer som går i tankar kring de här frågorna kring anställning och att ha en funktionsvariation så vill jag bara säga att våga tro på er själva och ge aldrig upp hoppet. Jobba för att nå dina mål och dina delmål, säger Klartexts sommargäst Therese Wappsell.