Ny rapport

MSB: Tre corona-scenarier i höst

2:00 min

En explosiv smitta och ett muterat virus, det är ett av tre tänkbara scenarion som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver i en rapport som nyligen publicerats.

Bilden av coronakrisen i dag är att det är färre som dör och färre som intensivvårdas i Sverige. DN publicerade i dag en rapport från MSB, som målar upp tre tänkbara scenarion för coronaviruset i höst – en rapport som tagits fram tillsammans med Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, med stöd av bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Riksbanken.

Magnus Winehav, enhetschef på MSB, säger att det är just tänkbara utvecklingar och inte prognoser, men att det värsta scenariot skulle få en explosiv utgång.

– Vi ser stora svängningar både när det kommer till smittspridning, till ekonomi och även tillgång till vissa kritiska varor, säger han.

Rapporten har tagits fram för att olika myndigheter har efterfrågat det, för att kunna förbereda sig inför möjliga utvecklingar av coronaviruset.

De andra två mildare scenarierna beskriver en utveckling där smittspridningen antingen minskar i den takt det gör nu, eller en utveckling med en hög, men hanterbar spridning.