Ny rapport

MSB: Tre corona-scenarier i höst

2:00 min
  • En explosiv smitta och ett muterat virus, det är ett av tre tänkbara scenarion som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver i en rapport som nyligen publicerats.
  • DN publicerade en rapport från MSB, som målar upp tre tänkbara scenarion för coronaviruset i höst – en rapport som tagits fram tillsammans med Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, med stöd av bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Riksbanken.
  • De andra två mildare scenarierna beskriver en utveckling där smittspridningen antingen minskar i den takt det gör nu, eller en utveckling med en hög, men hanterbar spridning.