Beslut

JO utreder inte Lars Vilks anmälan

1:01 min
  • Justitieombudsmannen har beslutat att inte utreda den skånske konstnären Lars Vilks anmälan av rikspolischefen där han kritiserar hur polisen hanterat hans personskydd och hur de ser på hans möjligheter att umgås och bo tillsammans med sin partner.
  • I beslutet hänvisar JO till att de vanligtvis inte granskar myndigheters ställningstaganden i sak.
  • Justitieombudsmannen skriver också att han har förståelse för de särskilda svårigheter det innebär att leva med personskydd, och beklagar att situationen är sådan att beskyddet behövs alls.