SLU

Nytt upplägg på agronom- och jägmästarexamen

2:00 min
  • Från och med 2021 kommer utbildningarna utgöras av tre års kandidatutbildning med möjlighet till en tvåårig master som komplettering.
  • Utbildningarna kommer i stort sett behålla samma innehåll som tidigare, men ska moderniseras.
  • "Det finns ett stort behov av fler med den kunskapen i samhället", säger Karin Holmgren.