Kraftiga vindar

Många träd över vägarna

1:43 min
  • Kraftiga vindar över Götaland på söndag eftermiddag och kväll har lett till att många träd har fallit över vägarna – räddningstjänsten hade forslat bort ett 10 till 15-tal träd tidigt på kvällen. 
  • Ingen trafikolycka hade dock inträffat i Jönköpings län till följd av nedfallna träd vid 20-tiden.
  • "Var aktsam", råder inre befäl Richard Lindqvist