Sjukvården

Utrikesfödda har högre risk att bli tvångsvårdade vid psykos

1:59 min

Utrikesfödda, och barn till utrikesfödda, som söker vård för psykos har en högre risk att bli tvångsvårdade redan första gången de söker vård, jämfört med andra med samma sjukdom. Det visar en svensk studie gjord vid Karolinska institutet.

Anna-Clara Hollander är forskare vid Institutionen för global folkhälsa.

– Det kan ju vara så att vissa grupper söker mindre psykiatrisk vård för att de faktiskt är mindre sjuka helt enkelt. Men då ville vi vända på det lite och titta på hur det ser ut vad gäller personer som verkligen verkligen är sjuka.

I studien ingick 12 000 personer som diagnostiserats med psykos, ett relativt allvarligt tillstånd, mellan 2001 och 2016 i Sverige, varav nästan 1 300 lades in för tvångsvård vid det första vårdtillfället.

Tvångsvård sker när någon anses vara en fara för sig själv eller andra men vägrar ta emot vård.

Och analysen visade att risken för tvångsvård på grund av psykos ökade med i genomsnitt 48 procent för utrikesfödda och med 27 procent för barn till utrikesfödda.

Studien visade också att risken ökade ytterligare för personer som bor i områden med många utrikesfödda från samma region som de själva. Det gör att forskarna tror att det i vissa grupper finns faktorer som gör att man inte söker psykiatrisk vård i lika stor utsträckning som andra grupper och att sjukdomstillståndet då har blivit väldigt allvarligt när man väl söker vård - och att tvångsvård därför anses nödvändigt. Men de menar att det också kan bero på brister inom vården.

– Det är inte alltid psykiatrin är rustad för att ta hand om patienter med en annan kulturell bakgrund helt enkelt. Och i vissa grupper verkar det som att behoven är ganska stora men att de inte riktigt möts. Och det skulle ju kunna innebära möjligheter att fundera på vilka insatser som skulle kunna göras för de här grupperna. Vad är det som behövs för grupper som kommer in väldigt sent och därför får sämre vård.

Referens: 
Terhune, J. et al. "Migrant status and risk of compulsory admission at first diagnosis of psychotic disorder: a population-based cohort study in Sweden". Psychological Medicine, 24 juni 2020. Doi: 10.1017/S0033291720002068.