Järvaområdet

Så ska kriminellas makt över unga brytas

1:59 min

Tusentals elever i landet går varje år ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. I Stockholmsstadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har nu skolan, socialtjänsten och polisen vässat sitt samarbete för att få fler elever att klara skolan och bryta kriminellas makt över barn och unga.

– Vi har varje år ungefär 200-300 ungdomar som inte har klarat grundskolan i Järvaområdet. Det gör att det blir fler och fler som behöver en alternativ arbetsmarknad och då är narkotikaförsäljningen nära till hands, säger Therese Skoglund-Shekarabi, en av poliserna som ingår i samarbetet.

Skolan ses som den främsta skyddsfaktorn för ungdomar som växer upp utsatta områden.

– Det blir svårt att bara jobba med individuella lösningar. Vi måste också hitta lösningar som gör att man kan nå större grupper och det är där skolan är väldigt intressant, fortsätter Therese Skoglund -Shekarabi.

Tillsammans med skolan ska socialtjänsten lättare hjälpa enskilda elever behov av extra stöd. Elever ska få insatser snabbare och minska risken för att falla mellan stolarna

Utanför Enbacksskolans matsal i Tensta träffar vi några niondeklassare. Här presterar eleverna långt över de flesta skolor med liknande förutsättningar.

Eleverna Fatima Shubbar och Yassin Kridih ser många fördelar med det nya samarbetet.

– Det här skulle bli jättebra speciellt här i de utsatta områdena eftersom det finns ungdomar som håller på med droger, säger Fatima.

– Om de får hjälp av socialen och skolan så kanske det finns något hopp om något bättre, fyller Yassin in.

Skola, polis och socialtjänst tar just nu fram fram exakt hur arbetet ska utföras. Och fångar inte myndigheterna upp ungdomarna i riskzon nu, är risken stor att de fångas upp av andra krafter i framtiden, säger polis Therese Skoglund -Shekarabi.

– Skjutningar av unga män, det är det vi behöver förändra. Vi har inte råd att tappa en enda ung man till, säger hon.