Hongkong

Böcker tas bort från bibliotek i Hongkong

1:17 min

Efter att en ny säkerhetslagstiftning införts i Hongkong har flera böcker tagits bort från biblioteken i staden. Enligt myndigheterna handlar det om en granskning för att se om innehållet i dem bryter mot lagpaketet.

Myndigheterna, som driver biblioteken i staden, uppger att det  pågår en översyn av vilken litteratur som ska vara fortsatt tillgänglig för utlåning utifrån hur den nya säkerhetslagen är skriven – en lag, införd vid månadsskiftet, enligt vilken regimkritiska åsikter numera kan medföra mycket hårda fängelsestraff, upp till livstid.

Vad gäller vilka titlar det handlar om vars innehåll nu ska granskas säger till exempel den kände demokratiaktivisten Joshua Wong till nyhetsbyrån AP att böcker som han skrivit eller medverkat i inte längre går att låna och han betecknar det som censur.

Hur många boktitlar som nu ska kontrolleras mot den nya lagen, det är okänt.

Medan demokratiaktivister kritiserat den nya lagen för att bland annat starkt begränsa yttrandefriheten menar myndigheterna i Kina att lagpaketet enbart berör ett litet antal personer som exempelvis ägnar sig åt terrorism eller åt omstörtande verksamhet.