Reportage

Hur väljer medier sina coronaexperter?

12 min

Sedan pandemins början har vi blivit bekanta med många expertröster och nya ansikten och titlar som epidemiolog, virolog, infektionsläkare och mikrobiolog. Hur väljer redaktionerna vem som ska få prata om vad? Var läggs ribban för hur specifik sakkunskap en expert ska ha för att få uttala sig om något?
Och hur ska medier förhålla sig till att det bildats allt tydligare läger bland forskarna?