Avdive ani Shveska raportirijape 13 mulje kotar corona virus, covid-19

0:31 min
  • Premalo najneve informacije kotar Folkhälsomyndigheten e sastipaso zvod ani Shveska ki akija phuv dji akana akalje virusestar mulje 5 433 djene.
  • Avdive ani Shveska raportirijape 13 mulje kotar corona virus, covid-19.
  • Okola so nasvaljilje kotar corona virus dji akana rigistirijape 73 061.