Känsliga uppgifter på soptippen

Ånge kommun har JO-anmälts sedan en telefonsvarare med känsliga uppgifter från socialförvaltningen har hittats bland soporna på en miljöstation.
Bland annat finns det känsliga uppgifter om en abort, berättar Dagbladet. Anmälaren skriver att bandet innehåller detaljer som är kränkande mot den enskildes integritet och saken blir inte mindre allvarlig eftersom Ånge är ett mycket litet samhälle. Socialnämndens ordförande Gun Olofsson tycker att händelsen är allvarlig och säger att man nu ska försöka utröna hur telefonsvararen hamnat på soptippen.