Öppna lågor

Brand i gammal fabrikslokal i Edsbruk

0:38 min
  • En byggnad tillhörande en gammal fabrik i Edsbruk i Västerviks kommun började av okänd anledning brinna under måndagseftermiddagen.
  • Den omkring 200 kvadratmeter stora byggnaden, som tros ha använts som kontorsutrymme brann med öppna lågor när räddningstjänst kom dit vid 16-tiden, men kunde släckas utan spridning till intilliggande byggnader berättar Jacob Sundell på Västerviks räddningstjänst.
  • Eftersom brandorsaken inte kunnat fastställas har en anmälan om försök till mordbrand upprättats.