Covid-19 i äldrevården

Ivo: ”40 kommuner står för 70 procent av dödsfallen”

1:59 min

Nu presenteras resultat från en stor granskning av äldrevården från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– När det gäller covid-19 i äldreomsorgen har vi tagit emot 171 riskupplysningar som vi bedömer har hög allvarlighetsgrad, säger Ivos generaldirektör Sofia Wallström.

Syftet med tillsynen har varit att undersöka om personer som bor på äldreboende får rätt vård under pågående pandemi och att det görs en individuell bedömning gällande vilken behandling som erbjuds.

Granskningen, som omfattar samtliga landets 1 700 äldreboenden, har visat att 40 kommuner varit extra utsatta. Där har man haft 70 procent av dödsfallen som skett på äldreboenden, enligt Ivo.

Ivo räknar inte upp vilka kommunerna är. I stället finns en karta på Ivo:s webbsida där man kan se var kommunerna ligger. Det rör sig om både storstad och landsbygd.

Vid 91 äldreboenden har man sett brister som föranleder vidare granskning, enligt Sofia Wallström. Vid dessa boenden kommer man att gå vidare med journalgranskning. Man får också in anmälningar kontinuerligt, vilka man går vidare med.

Granskningen initierades efter mediala uppgifter och egna iakttagelser från Ivo om bland annat äldre som inte fått tillgång till syrgastillskott, vilket kan ges i samband med covid-19.

– Äldreomsorgen har stuckit ut i vår nationella riskbild under en längre tid, säger Sofia Wallström.

I tillsynen har myndigheten pratat med hälso- och sjukvårdsdirektörer eller motsvarande från alla regioner. Samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor eller motsvarande från alla kommuner, och privata utförare. Totalt handlar det om 340 intervjuer.

Tillsynsarbetet ses som en fortsättning på en tidigare granskning av Ivo, där hundratals representanter för äldreboenden intervjuades via telefon. Myndigheten hittade då allvarliga brister på ungefär vart tionde boende.

– Mycket av det vi ser och får till oss är av allvarlig karaktär och innebär risker för patienter och brukare som vi måste agera på, sa Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström, när granskningen presenterades för drygt en månad sedan.