Coronakommissionen

Ann Enander: Det viktigaste är att dra lärdomar

1:55 min
  • Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission med uppdraget att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.
  • I kommissionen, som leds av Mats Melin, ingår Ann Enander från Karlstad, som bland annat forskat om ledarskap i krissituationer.  
  • "Jag tror det är viktigt att vi får en samlad bild över vad som faktiskt hänt och hur man agerat. Sen ska vi dra lärdomar, och det är kanske det allra viktigaste", säger Ann Enander, professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan, om uppdraget som ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.