Hållbart resande

Nu ska det bli lättare att cykelpendla i Varberg

1:37 min
  • Fler ska cykla till jobb och resmål i Varberg, därför har Varbergs kommun förlängt Åkullaleden som nu binder samman med cykelleden Kattegattleden.
  • Det är en del i ett EU-finansierat projekt som syftar till att få fler att ställa bilen och välja cykeln.
  • "Vi vill få folk att kunna resa hållbart till besöksmål som ligger utanför centrum" säger Johanna Östheden Andersson projektledare.