Allvarliga brister

Assistansbolag stoppat i Västerbotten

0:27 min

Ett assistansföretag stoppas nu med omedelbar verkan från att bedriva personlig assistans.

Enligt inspektionen för vård och omsorg förekommer allvarliga brister inom företaget såsom skenanställningar, felaktigt utbetalda ersättningar och bristande arbetsmiljö.
Beslutet grundar sig på anmälningar och uppgifter från Försäkringskassan, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och en kommun.