Ny studie

Över hälften av vuxna i länet överviktiga

0:43 min
  • Mer än hälften, eller 51 procent av oss vuxna i Jönköpings län räknas som överviktiga, en ökning med tio procentenheter sedan 1995.
  • I hela landet har övervikten och fetman ökat, från 44 procent 1995 till 54 procent i dag visar en ny studie.
  • Det är hjärt-lungfonden som sammanställt siffrorna och skriver att fetmatrenden är ett allt större hot mot folkhälsan.