30 procent

Stor minskning av cancerdiagnoser i Stockholm

1:50 min

Antalet cancerfall som diagnostiseras i Stockholm minskade med 30 procent under maj och april jämfört med väntat antal diagnoser den perioden. Det visar ny statistik från Stockholms region.

– Man kan se att söktrycket i primärvården har minskat drastiskt och det innebär att även antalet som diagnostiseras med cancer har minskat. I Stockholm har man rapporterat en minskning med 30 procent färre cancerfall jämfört med vad man hade förväntat sig under den perioden, säger Ulrika Sundholm, chef på enheten för vård och stöd på Cancerfonden.

Ulrika Sundholm menar att anledningen till minskningen är coronapandemin och att man kan se generellt att allt färre söker sig till primärvården. Hon poängterar att tid ofta är en viktig faktor när det kommer till cancer och uppmanar folk att söka vård när det behövs. De missade cancerdiagnoserna riskerar nu bidra till den stora vårdskulden som finns hos regionerna och på cancerfonden jobbar man för att få regeringen att kartlägga behoven hos regionerna.

– Vi menar att man behöver ta ansvar för att säkerställa att vi vet vad vi går till mötes. Man behöver kartlägga vad den här vårdskulden består av. Var man behöver prioritera insatser, vilka resurser som behövs, ser det likadant ut i hela landet eller är det vissa regioner som behöver ett större stöd, kan man säkra upp så att personalen orkar? Det här är jätteviktiga frågor för att långsiktigt kunna arbeta så vi långsiktigt kan arbeta för att komma tillbaka till ett önskat läge inom vården igen, säger Ulrika Sundholm.