Försvaret

Östersund får nytt regemente

1:46 min

Regeringen siktar på att ett nytt regemente ska etableras i Östersund under åren 2026 till 2030. Det framgår av ett uppdrag till Försvarsmakten.

– Östersund har en central geografisk belägenhet om man ser utifrån transporthänsyn, framförallt, och i förhållande till möjligheterna att ge Sverige stöd från andra länder i en krissituation. säger försvarsminister Peter Hultqvist till Ekot.

Regementet ska ansvara för att utbilda två lokalförsvarsskyttebataljoner, och den geografiska placeringen har militärstrategiska motiv.

Regeringen vill också att Försvarsmakten börjar planera för en artilleribataljon med utbildning i Kristinehamn/Villingsberg, som ska börja etableras under perioden 2021 till 2025.