Jättelokan

Länsstyrelsen bekämpar invasiv växt

0:37 min
  • Länsstyrelsen var under tisdagen  i naturreservatet Grimsmåla i norra Karlshamns kommun för att bekämpa den invasiva jättelokan.
  • Förutom att växten är en invasiv art så kan den även skada människor om man rör den då det kan ge allvarliga blåsor.
  • "Den tar över, det blir ingenting annat och den sprider sig allt mer i södra Sverige", säger Annika Smålander, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Blekinge.