Försvaret

Inget nytt dalregemente i regeringens förslag

2:03 min
  • Det ser inte ut att bli något nytt regemente i Falun.

  • Istället vill regeringen att Försvarsmakten justerar sin budget för att möjliggöra nya regementen i Östersund och Kristinehamn.

  • "Dalarna har goda såväl strategiska som operativa skäl för ett regemente", säger Daniel Banck, utbildningsgruppchef vid Dalregementsgruppen.