VÅRDEN I STOCKHOLM

Sjukvårdsuppropets krav: Dra tillbaka sparkraven

1:27 min
  • Tusentals operationer har ställts in och vårdskulden ökar, något regionpolitikerna menar kommer att lösas med en inneboende överkapacitet i vården.
  • Stockholms sjukvårdsupprop delar inte den bilden och kräver tydliga åtgärder för att personalen inte ska slitas ut efter coronapandemin.
  • ”Det var en pressad situation redan innan, det här är en konsekvens av en politik som har förts i regionen med massvarsel och sparkrav redan innan pandemin”, säger Laura Björnström, initiativtagare till vårduppropet.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm, skriver i en kommentar att skulden som uppstått måste betas av och att den planeringen nu pågår.

"I de delar av vården som har kapacitet, exempelvis tandvård och öppen specialistvård, t ex gynekologi och viss kirurgi, kan vården lättare komma ikapp. Det finns ingen så kallad överkapacitet i sjukhusens slutenvård eller i primärvården, därför arbetar regionen för att se över hur uppdrag kan förändras".