Corona

Tio enskilda kulturutövare i länet får stödpeng

1:51 min
  • Bland enskilda kulturutövare är det 10 personer i länet som fått ta del av regeringens stödpaket för kostnader och inkomstbortfall i spåren av corona.
  • Av de enskilda konstutövare som fått stöd i Värmland är två dansare, två verksamma inom bild och form, en inom teater, en inom film och fyra inom musik.
  • "Det betyder jättemycket naturligtvis" säger Andreas Jonsson i Kil som är en av fyra musiker vars ansökan på 30 000 kronor beviljades.