Corona-viruset

IVO har undersökt äldreboendena under corona-pandemin

1:28 min
  • Många äldre har dött av covid-19 på äldreboenden i Sverige.
  • På vissa boenden har det dött många fler än på andra.
  • Nu har IVO undersökt varför det är så.

I Sverige har många av de som har dött av corona-viruset bott på äldreboenden.
Och på en del boenden har det dött många fler än på andra.
Myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har undersökt varför det är så.

Sofia Wallström är chef på IVO.
Hon säger att vissa sjuka äldre inte har fått läkarhjälp.
Och så här svarar hon idag på vad de kan ha fått för hjälp istället för läkarundersökning:

"Man kanske inte har hunnit med."

– Antingen kanske inte alls. Man kanske inte har hunnit med. Man kanske inte har fått kontakt med en läkare. Eller så har det gjorts av annan personal. Eller så har det funnits, under någon fas av den här pandemin, en instruktion om att man inte gör individuella bedömningar och då har den personen i det fallet råkat illa ut.

Har undersökt alla äldreboenden i landet

IVO har undersökt landets alla ettusensjuhundra äldreboenden.
Och av dem är det i fyrtio kommuner som det har dött särskilt många äldre av corona-viruset.
De här kommunerna finns både i storstäder och på landet.

Nu ska IVO gå vidare och undersöka vad som har gjorts bra och dåligt på äldreboendena.