Avråder från bad

Höga halter av tarmbakterier vid badplats i Växjösjön

0:41 min
  • Förhöjda halter av tarmbakterien E. coli har uppmätts på Strandbjörkets badplats vid Växjösjön, berättar kommunen på tisdagen.
  • Staket och skyltar har nu satts upp vid badplatsen med avrådan om att bada där, medan nya vattenprover väntar på att analyseras.
  • Sjömiljöansvarig Andreas Hedrén tror att vatten från de intilliggande dagvattenlagunerna där många fåglar vistas sköljt intill strandkanten efter det ihållande regnet och bidragit till en tillfällig bakterietopp vid mättillfället.